2022. július 8, 19:03:19

Gondnokság itélet

Sziasztok! 2022.Julius 5.-én  meg jött a Bíróságról a Gondnokdság alá helyezésem. Sajnos 2022.junius.16.-án el késtem a bírósági tárgyalásról , így nélkülem hozták meg az itéletet. Teljes gondnokság alá helyeztek!  miközben csak Részlegesre kellett volna! Fel is lebbeztem ez ellen. 

 

Fellebezés amit írtam: 

 

Teljes cselekv?képesség korlátozása Fellebezés

 

 

Indoklás:


Nem értek egyet az Teljes cselekv?képességet  teljesen korlátozó  gondnokság alá helyezésésével Nem "Szellemi  sulyosan ertelmi fogyatékoságom" van. Hanem:  Középsulyosan értelmi fogyatékásogom van! (Név, és (név) igazság?gyi Pszichiátriai szakért? orvosom  véleménye Alapján Részleges gondnokság alá helyésemet javasolták. Ehhez képest teljes gondnokság alá tettek! (Név)igazság?gyi Pszichiátriai szakért? orvos, le írta azt hogy; Szellemi középsulyosan értelmi fogyatékoságom van! Ez Nem igaz, hogy "Én szellemi fogyatékos lennék!"  "Közép sulyosan értelmi" fogyatékos  vagyok!    Nem úgy nézek ki mintha, én Nem tudnám magam ellátni!   Vítatom a Teljes cselekv?képességet  teljesen korlátozó  gondnokságomat. Szeretném, ha részleges gondnokság alá változtatnák. Szeretném ha megváltoztatnák  az itéletben döntö pert, mert a saját számomra nem lenne jó a Teljes cselekv?képesség korlátozása, Illetve azért nem lenne jó a  Teljes cselekv?képesség korlátozása, mivel minden jogomat elvennék, és kiskorúsítva lennék.  

Kérem a Bíróságot  hogy a két ellentétes tartalmú Szakért?i vélemény közül azt vegye figyelembe, amelyikben A Részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésemet javasolta a szakért?.
  illetve szeretném, ha lenne még egy bírosági tárgyalás jelenlétemben. Azért Kérem a bíróságot hogy A cselekv?képesség részleges korlátozással szemben hozza meg a jelenlétemben a döntést.
mint (név) Alperes egy új bírósági tárgyalást kérvényezek a bíróságtól  a jelenlétemben 8 napon bel?l. Annak a f?ggvényében küldje meg a bíroság Postai uton az újabb bírosági "idézést". Kérem a tárgyaláson : (név) legyen aki képvisel. 
1. Teljes cselekv?képesség korlátozással el vennék az összes jogaimat, illetve kiskorusítva lennék
2.Bármikor be rakhatnak intézetbe.  Teljes cselekv?képesség korlátozással,illetve ha be szeretne tenni egy intézetben, akkor én nem tudnék jog nyílatkozatot tenni 
3.Teljes cselekv?képesség korlátozással ne tudjak semmilyen ügyeket intézni, csak a szül?m

.
Név:
Alperes

Itéletben az  INDOkLÁSNÁL:

[3)  Az alperes nem ellenezte a gonokság alá helyezés elrendelését. 
Alperes véleménye: 2022.március.29.-én megtartott bírosági tárgyaláson, elleneztem a Részleges gonoksági aláhelyesémmel kapcsolatos ügycsoportokat, de mint  elmontam Szülömnek azért kell csak a gonokság aláhelyezés hogy, be rakjon egy intézetben. Illetve (Név) igazság?gyi Pszichiátriai szakért? orvos le írta hogy; "Ez csak arra lesz jó hogy be rakjanak egy intézetbe, otthonba". 2022.07.05.-i fellebezésben  is le írom, és  vítatom a Teljesen gonokság aláhelyezésemet!

[4] Az Alperes ?gygodnoka a kereset  elutasítását kérte, ?gygondnoki díja megállapítását kérte.
Alperes véleménye: 2022.06.16.-án tartadó bírósági tárgyaláson az ügygonokomnak, jogomat kellett volna védelmeznie, és kiállni a jogaiméért, mivel nem voltam a tárgyaláson. E-helyett a díj megállapítását kérte. 

Szeretném ha megváltoztatnák 
[6] A cselekv?képesség teljes korlátozása]

(1) Cselekv?képtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekv?képességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett.

(2) A bíróság cselekv?képességet teljesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan, teljeskör?en hiányzik, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel - gondnokság alá helyezése indokolt.

A  (3) A bíróság a cselekv?képességet abban az esetben korlátozhatja teljesen, ha az érintett személy jogainak védelme a cselekv?képességet nem érint? módon vagy a cselekv?képesség részleges korlátozásával nem biztosítható.

Alperes véleménye: Mivel 2. Elmeszakorvos részlegesre nyilvánitott a Pszichiátriai orvosi szakvélemény alapján, úgy gondolom hogy bíztosítható a részleges cselekv?képesség korlátozó gondnokság alá helyezés. Nem értek egyet Teljes cselekv?képességet  teljesen korlátozó  gondnokság alá helyezésemel!

(8) Az alperes állapota olyan súlyos, hogy jógainak védelme a cselekv?képességet korlátozó gondnokság más formájában nem volt bíztosítható.

Alperes véleménye: Középsulyosan értelmi fogyatékoságom van, és nem súlyosan értelmi fogyatékoságom van. Illetve nem Szellemi fogyatákos vagyok! 2005-2006-ban úgy vett fel az iskolába az iskola intézményvezet?je, hogy "Középsulyosan értelmi fogyatékosággal." Ha súlyosabb lettem volna 2005-2006-ban, akkor nem  foglalkoztató iskolájában lettem volna alkalmazandó tanulással szempontjából, és nem középiskolában. 

(1) Cselekv?képességében részlegesen korlátozott az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett.

(2) A bíróság cselekv?képességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan vagy id?szakonként visszatér?en nagymértékben csökkent, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel - meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt.

(3) A cselekv?képességet részlegesen korlátozó ítéletben a bíróságnak meg kell határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jelleg? ügycsoportokat, amelyekben a cselekv?képességet korlátozza.

(5) A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekv?képességét a bíróság korlátozta.
2:19. § [A cselekv?képesség részleges korlátozása]

(1) Cselekv?képességében részlegesen korlátozott az a nagykorú, akit a bíróság ilyen hatállyal gondnokság alá helyezett.

(2) A bíróság cselekv?képességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében - tartósan vagy id?szakonként visszatér?en nagymértékben csökkent, és emiatt - egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel - meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt.

(3) A cselekv?képességet részlegesen korlátozó ítéletben a bíróságnak meg kell határoznia azokat a személyi, illetve vagyoni jelleg? ügycsoportokat, amelyekben a cselekv?képességet korlátozza.

(4) A cselekv?képesség részlegesen sem korlátozható, ha az érintett személy jogainak védelme a cselekv?képességet nem érint? más módon biztosítható.

(5) A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekv?képességét a bíróság korlátozta.
Az új Ptk. 2:19. §-a a cselekv?képesség részleges korlátozásának feltételeit foglalja össze. A (2) bekezdés szerint a bíróság cselekv?képességet részlegesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége – mentális zavara következtében – tartósan vagy id?szakonként visszatér?en nagymértékben csökkent, és emiatt, figyelemmel egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira, meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt.

A cselekv?képesség korlátozásának fogalma több ponton módosul. Az új Ptk. szerint a cselekv?képesség csak részlegesen korlátozható, nincs lehet?ség a cselekv?képesség általános korlátozására.
2:20. § [A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy jognyilatkozata]

(1) A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személynek a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges. Ha a cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy cselekv?képessé válik, maga dönt függ? jognyilatkozatainak érvényességér?l.

(2) A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka közötti vitában a gyámhatóság dönt.

(3) A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében a gondnoka hozzájárulása nélkül

a) tehet olyan személyes jelleg? jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja;

b) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelent?ség? szerz?déseket;

c) rendelkezhet jövedelme bíróság által meghatározott hányadával; annak erejéig kötelezettséget is vállalhat;

d) köthet olyan szerz?déseket, amelyekkel kizárólag el?nyt szerez; és

e) ajándékozhat a szokásos mértékben.

(4) Ha a cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy érdekeinek védelme, károsodástól való megóvása azonnali intézkedést igényel, a gondnok a hozzájárulását igényl? ügyekben önállóan eljárhat, az érintett személy helyett jognyilatkozatot tehet. Err?l a cselekv?képességében részlegesen korlátozott személyt és a gyámhatóságot késedelem nélkül tájékoztatnia kell.

2:20. § [A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy jognyilatkozata]

(1) A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személynek a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges. Ha a cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy cselekv?képessé válik, maga dönt függ? jognyilatkozatainak érvényességér?l.

(2) A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka közötti vitában a gyámhatóság dönt.

(3) A cselekv?képességében részlegesen korlátozott személy a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében a gondnoka hozzájárulása nélkül

a) tehet olyan személyes jelleg? jognyilatkozatot, amelyre jogszabály
Tagek:
2022. július 8, 19:53:39
Azta!

2022. július 8, 20:29:26
???

2022. július 8, 20:47:47
Végül is igazad van de azért én még azt oda tenném hogy ha nem akarják el fogadni a felbelezést akkor legyen egy gyámügyes aki naponta 2-3-szor el látogat hozzád beszélgetni segíteni vagy bármi hasonló. És persze a szüleid ne szóljanak ebbe bele hogy mikor jöhet és mikor mehet el.
Ha meg fogadod a tanácsot akkor ez még javadra válhat és persze a 90%-kos utazási kártyát és kérj.

2022. július 8, 23:28:55
Ezzel nem értek egyet hogy jöjjön a gyámhivatal hozzam,mert bármikor elvihet... És hova kérjek 90 százalékos kártyát?

2022. július 8, 23:31:08
Mondjuk ha bármi lenne, akkor úgy is hívnam a gyamugyet