Márc 18

Jaki macskája csak hallgatta a párbeszédet, rossz el?érzete volt.
Karmát
készenlétben tartotta, hogy ha kell, egyb?l le tudjon csapni, vagy ki
tudja vetni azt.
Fél
ve és egyben kíváncsian várta a végkimenetelt.

- Kár er?lködnöd, Jakab! felelte hangosan Succubus. Egyedül a
játékok hangjára hallgatok. ezzel megszorította a Vipera
névre keresztelt, újonnan szerzett PC-s egerét .

- A Monitor hangját hallod. A pixelleken keresztül suttog neked. Mit
mond, ifjú ember? Mit mond a 10 tény rólam szlogen neked? kérdezte
örömittasan a démon, közben hosszú, körmös ujjaival Jakab és
annak egerére mutatott.

- Azt mondja... hogy a bosszúm ideje elérkezett!

- Mi?! Képtelenség, hogy azt akarja, hogy

Ekkor a macska hihetetlen sebességgel odaugrott, majd lecsapott a
démonra, aki a védekezés legcsekélyebb jelét sem mutatta.

Kettészelte annak páncéllal borított fels?testét.
A teste szétszakadt
a suhintás erejét?l, majd, mintha az egész önmagába omlott volna,
egy sötét villanással járó robbanást követ?en elt?nt.
A
démonból csak a mellvértje maradt meg, ami hangos csattanással ért földet Succubus

halálát követ?en, majd szokatlan füst szállt fel bel?le.