2018. május 14, 21:54:18

Ötös - 4826. kör

Nevezők: Dasha, Pansy Vuk, Charming Azangyalát

 

Dasha: I., III., I., I., II. (3×I., 1×II., 1×III.)

Vuk: III., I., II., II., III. (1×I., 2×II., 2×III.)

Azangyalát: II., II., III., III., I. (1×I., 2×II., 2×III.)

2018. május 9, 20:31:46

Ötös – 4821. kör (2.)

Nevezők: Charkara Champion, Pansy Q-kac, Angelic Force Shadow

 

Champion: I., II., III., I., III. (2×I., 1×II., 2×III.)

Q-kac: II., III., I., II., I. (2×I., 2×II., 1×III.)

Shadow: III., I., II., III., II. (1×I., 2×II., 2×III.)

2018. május 9, 19:36:02

Ötös – 4821. kör

Nevezők: Charkara Buy Stuff, Yorki Ananász, Ikarus

 

Buy Stuff: III., II., III., I., I. (2×I., 1×II., 2×III.)

Ananász: II., I., I., III., II. (2×I., 2×II., 1×III.)

Ikarus: I., III., II., II., III. (1×I., 2×II., 2×III.)

Hirdessen ön is itt!

Hirdetés

2018. május 8, 16:21:19

Ötös – 4820. kör

Nevezők: Charkara Aragorn, Yorki Antal, Fall Eden

 

Aragorn: II., III., II., III., II. (0×I., 3×II., 2×III.)

Antal: III., I., I., I., III. (3×I., 0×II., 2×III.)

Eden: I., II., III., II., I. (2×I., 2×II., 1×III.)

2018. május 7, 22:35:03

Ötös - 4819. kör (2.)

Nevezések: Avocado Carl, Pansy Vuk, Dasha

 

Carl: I., II., I., III., I. (3×I., 1×II., 1×III.)

Vuk: III., I., II., II., III. (1×I., 2×II., 2×III.)

Dasha: II., III., III., I., II. (1×I., 2×II., 2×III.)

2018. május 7, 14:23:53

Ötös – 4819. kör

Nevezők: Pansy Q-kac, Daily Ottawa, Cs. Ideal

 

Ideal: III., I., III., I., III. (2×I., 0×II., 3×III.)

Q-kac: II., III., II., II., I. (1×I., 3×II., 1×III.)

Ottawa: I., II., I., III., II. (2×I., 2×II., 1×III.)

2018. május 7, 14:09:45

Easy – 4819. kör

Nevezők: Cs. Ideal és Chatty Junior

 

Ideal: II., I., I., II., II., I., I. (4×I., 3×II.)

Junior: I., II., II., I., I., II., II. (3×I., 4×II.)

2018. május 6, 14:49:22

SmallFast – 4818. kör

I. Pendolic Nocturne

II. Piano Aida Lua

III. Bobi01

IV. Piano Wobbo

V. Keszi Hedi

2018. május 6, 13:43:02

Easy – 4818. kör

Nevezők: Chatty Argo és Piano Wobbo

 

Wobbo: I., II., I. II. I., II., II. (3×I., 4×II.)

Argo: II., I., II., I., II., I., I. (4×I., 3×II.)

2018. május 6, 13:35:47

Ötös - 4818. kör (2.)

Nevezők: Piano Wobbo, Simple Talamis, Taliban

 

Wobbo: III., II., II., I., II. (1×I., 3×II., 1×III.)

Taliban: II., III., III., II., I. (1×I., 2×II., 2×III.)

Talamis: I., I., I. III., III. (3×I., 0×II., 2×III.)


Következő 10 bejegyzés